Những website trên được thiết kế chuẩn web bán hàng cực hấp đẫn, có đầy đủ kênh youtube và trang fanpage ,chúng tôi đã làm tất cả bạn chỉ  việc bán hàng

Hotline : 094 555 3637

           TÊN MIỀN        GIÁ  LĨNH VỰC                  MIÊU TẢ
Bicycle.vn         call Bán hàng Web bán xe đạp cao cấp
choquanao.vn         call Bán hàng Web thời trang
manocanh.vn         call Bán hàng Web bán ma nơ canh
Menstore.vn
        call Bán hàng Web thời trang nam
muanhom.vn         call Bán hàng Web thời trang
zozo.vn        call Bán hàng Web thời trang
zan.vn        call Bán hàng Web thời trang

............*****...........

AddThis Social Bookmark Button

Hoàng Gia Việt Nam

Tên miền giá hàng triệu đô la

    + business.com $400 million
    sex.com $14  million
    year2000.com $10  million
    diamond.com $7.5 million
    beer.com $7.0 million
    AsSeenOnTv.com $5.1 million
    Korea.com $5.0 million
    shop.com $3.5 million
    wine.com $3.5 million
    altavista.com $3.3 million
    vodka.com $3.0 million
    eShow.com $3.0 million
    loans.com $3.0 million
    creditcards.com $2.7 million
    tom.com $2.5 million
    dotnology.com $2.5 million
    autos.com $2.2 million
    coupons.com $2.2 million
    telephone.com $1.9 million
    savings.com $1.9 million
    express.com $1.8 million
    cameras.com $1.5 million
    fly.com $1.5 million
    deposit.com $1.5 million
    marketingtoday.com $1.5 million
    vip.com $1.4 million
    men.com $1.3 million
    feedback.com $1.2 million
    mercury.com $1.1 million
    if.com $1.0 million
    fish.com $1.0 million
    wallstreet.com $1.0 million
    beauty.cc $1.0 million
    rock.com $1.0 million
    eFlowers.com $1.0 million
    britain.com $1.0 million
    bingo.com $1.0 million
    sportinggoods.com $1.0 million